Triky

Výtejte

Z diskuze...

Statistika

Karetní

Rozpočítávání

Karetní triky - rozpočítavaná

Efekt: Z 21 karet si divák vybere jednu kartu, tu potom vloží do balíčku a různým rozpočítaváním danou kartu najdete.

Bude potřeba: Karty Canasta nebo Prší.

Návod: Z balíčku předem vyberete 21 libovolných karet. Poté z karet udělějte vějíř a nechte diváka vybrat jednu kartu. Řekněte mu aby si ji zapamatoval a vložil zpět do vějíře (na libovolné místo). Pak vemte balíček karet a vyložte je na stůl : 3 sloupce po 7mi katrách (karty otočte herní stranou na vrch - aby na ně divák viděl). Poté nechte diváka, aby ukázal na sloupec (jsou 3) ve které se nachází karta. Vemme v úvahu že divák ukázal na sloupec 1. Zabalíme sloupec 2. tzn. že v ruce budemem mít toto - 1. karta, 2. karta... 7. karta (samozřejme karty přitom otáčíme obrázkem dolů). A ted pozor tím samým způsobem sbalíme sloupec 1. (tj. ten sloupec na který ukázal divák... tento sloupec musí být - v konečné fázi - v balíčku uprostřed). No a nakonec sbalíme sloupec č. 3. Tento postup opakujeme ještě 2x (rozložíme znovu karty do 3 sloupců po 7 kartách, necháme aby divák ukázal ve kterém sloupci se karta nachází a sloupce opět sbalíme - zase sloupec na který ukáže divák musí být v balíčku uprostřed). Po třetím opakováním vememe balíček a odpočítáme 10 karet... 11. karta je ta kterou si vybral divák, a ukážete mu ji (samozřejmě že divák nesmí poznat že počítáme 10 karet).

Vylepšení: Víme že divákova karta je 11. v pořadí. Proto když balíme třetí opakování víme také, že divákova karta ve sloupci na který ukáže je přesne uprostřed - tj. čtvrtá a je jedno odkud počítáme, jestli zezhora nebo zespod. Proto si tuto kartu zapamatujeme a až složíme balíček tak ho pečlivě promícháme. No a pak už není nic jednodužšího než námi zapamatovanou kartu vybrat z balíčku a ukázat divákovi.

Poznámka: Nedoporučuju tento trik ukazovat více krát než 2x a za sebou tomu samému divákovy. Mohlo by mu být divné, že při posledním opakování bude jeho karta vždy u prostřed sloupce.

Žádné komentáře
 
Nej. čarovnější stránka