Triky

Výtejte

Z diskuze...

Statistika

Karetní

Otáčení karet

Karetní triky - otáčení karet

Bude potřeba: Karty Canasta nebo prší, ale Canasta jsou lepší protože jsou menší.

Příprava: Z balíčku odebereme okolo 40 karet (aby jsme jich neměli plnou ruku).

Návod: Balíček držíme v levé ruce. Pravou rukou vememe malou hromádku a otočíme ji o 180 stupňů a položíme nazpět balíčku. Pak vememe o něco větší hromádku a zase ji otočíme o 180 stupňů a položíme na balíček... atd. až do konce balíčku. Divákovi se bude zdát, že v balíčku budou kartu různě proházene (stranou nahodu a dolů). Ve skutečnosti tomu tak není... balíček bude pouze rozdělen na 2 části - v 1. části budou karty stranou dolů, a ve 2. části stranou nahoru... proto tuto hranici musíme najít (pozor nesmí to divák vidět, takže tenhle trik je pot5eba pečlivě předem nacvičit - jsou to rychlé ruce ne matematika) a oba balíčky položíme na stůl (oba budou herní stranou dolu). Z prvního balíčku (ten co byl vespod) vememe polovinu a dáme ji na druhý balíček, pak tento balíček vezmeme a dáme ho na zbytek prvního (čím rychleji tím lépe). Balíček otočíme a ukážeme divákovi že všechny karty jsou tak jak mají být (nejsou různě rozházené).
Toto je potřeba pečlivě nacvičit... nejhorší fáze triku je najít v balíčku hranici kde je část balíčku herní herní stranou nahoru.

Žádné komentáře
 
Nej. čarovnější stránka